Gestaltterapi

Da jeg startet utdannelsen ved Gestaltakademiet i Kristiansand, var det fordi jeg brenner for den "gode samtalen". Det er de gode samtalene jeg husker, og de handler ofte om livet. Jeg er også takknemlig for veivisere som har hjulpet meg framover, og som har hatt troen på meg. Det er sånn at vi alle er givere og mottakere i en eller annen form.

Høsten 2017 startet jeg på en 2-årig traumeutdanning ved instituttet for Systemoppstilling og senere IOPT. Jeg så fram til å dykke ned og lære mer om et veldig spennende felt, som jeg ofte møter i mitt virke som terapeut og veileder.
Jeg har ofte tenkt at det trengs mer ekspertise på dette området, og etter hva jeg har fått med meg har det skjedd mye i forståelsen av traumer de siste årene. Det er spennende å få med seg ny kunnskap, forståelse og forskning rundt emnet.