Bilder av Sol Nodeland, Copyright Bilder av 07Media Sør, Copyright